Hoppa till innehåll

För att ytterligare förstärka erbjudandet till medlemsföretagen stärks nu Innovationsföretagens kansli med Jannice Johansson Steijner, erfaren affärsutvecklare och arkitekt.

Jannice kommer att utveckla Innovationsförbundets erbjudande av tjänster, rådgivning, utbildning och försäkringar, samt stötta förbundet inom vissa samverkans- och digitaliseringsprojekt. Målsättningen är att bredda målgruppen samt utveckla och stärka erbjudandet, bland annat för arkitektkontor.

– Marknaden för våra medlemmar ändras snabbt och ställer delvis nya krav på vad branschkansliet erbjuder, säger Magnus Höij. Med vårt fokus på att stärka medlemsnyttan kommer Jannice med sin långa bakgrund i branschen att kunna göra stor nytta.

Jannice är arkitekt SAR/MSA och senior affärsstrateg mot kreativa branscher, och har haft ledande positioner inom bland annat Tengbom, KOD arkitekter och NOTE Design Studio. Hon har också bakgrund som styrelseledamot på Innovationsföretagen samt är ordförande i Sveriges Arkitekters företagarråd.

– Jag ser mycket fram emot att få nyttja min breda erfarenhet från konsultföretag och med den bidra till bättre förutsättningar för branschen i stort, säger Jannice Johansson Steijner. I tider med avmattning i konjunkturen och därtill en snabbt föränderlig omvärld finns ett stort behov av både kompetensväxling och nya former av stöd till medlemmarna, frågor jag hoppas kunna bidra med.

Jannice Johansson Steijner arbetar för Innovationsföretagen sedan oktober på deltid som konsult.