Hoppa till innehåll
Den 3 december medverkade Innovationsföretagen på Upphandlingsdagen som arrangeras av Almega i samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Dagen bjöd på intressanta seminarier i parallella spår på temat upphandling med upphandlande myndigheter, leverantörer, experter och utbildare. På plats fanns även en rad utställande kommuner och myndigheter såsom SKL Kommentus, Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet och FMV. Vi bidrog med innehållet och panelister i två seminarier: Innovationsfrämjande upphandling och Dynamiska inköpssystem.

Om du missade Upphandlingsdagen kan du se den inspelad på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Anders Persson talade vid seminarier Innovationsfrämjande upphandling med ett antal viktiga budskap till upphandlande myndigheter och leverantörer. Fokusera på det behovet och resultatet, ställ funktionskrav istället för HUR problemet ska lösas. Då lämnas utrymme för innovation i upphandlingen. Tidig dialog är också önskvärt. Liksom att undvika frågan: hur många timmar tar det och vad kostar det per timme. Kopiera aldrig gamla upphandlingar. Låt leverantören behålla äganderätten så behöver hen inte uppfinna hjulet varje gång.

Helena Dahlberg deltog i panelen vid seminariet Dynamiska inköpssystem, DIS. DIS är ett kvalificeringssystem för upphandling som alternativ till ramavtal. Syftet är att öka tillgängligheten och konkurrensen och förenkla för upphandlande myndigheter och leverantörer. Det är anpassat för LOU och LUF och kan öka flexibiliteten och göra det lättare för mindre leverantörer att medverka i en upphandling. Läs med om DIS på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Utställarna på Upphandlingsdagen 2019.
Utställarna på Upphandlingsdagen 2019.
Anders Persson på Upphandlingsdagen 2019
Anders Persson på Upphandlingsdagen 2019
Anders Persson på Upphandlingsdagen 2019
Anders Persson på Upphandlingsdagen 2019
Helena Dahlberg på Upphandlingsdagen 2019.
Helena Dahlberg på Upphandlingsdagen 2019.
Helena Dahlberg på Upphandlingsdagen 2019.
Helena Dahlberg på Upphandlingsdagen 2019.