Hoppa till innehåll

Den 1 februari 2022 börjar vissa nya regler inom offentlig upphandling att gälla.

Reglerna berör upphandlingar under EU:s tröskelvärden med syfte att förenkla dessa. De nya reglerna ger en ökad flexibilitet i hur upphandlingar utformas, bland annat genom att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande (som till exempel förenklat förfarande) tas bort. Samtidigt slås beloppsgränsen för när det enligt LOU är möjligt att direktupphandla fast till 700 000 kr.

Vår kollega Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega, har sammanställt huvudpunkterna i de nya reglerna.

Nya regler om offentlig upphandling från 1 februari 2022