Hoppa till innehåll

Regeringens krispaket med korttidsarbete syftar till att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt. Regelverket möjliggör för verksamhetskritiska resurser såsom konsulter att fortsätta sitt arbete.

Regelverket för korttidsarbete är utformat så att verksamhetskritiska resurser ska kunna fortsätta att arbeta utan att hindra användningen av systemet för korttidsarbete. Ändå har flera företag de senaste dagarna valt att slänga ut konsulter. Denna tolkning är helt felaktig.

Det finns inget i regelverket som kräver att man gör sig av med sina konsulter. Det är upp till varje enskilt företag att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna säkra företagens överlevnad och långsiktigt kunna bidra till att jobb och sysselsättning upprätthålls.

Det krispaket som lagts fram av regeringen och som gäller från 16 mars till årets slut syftar till att rädda så många företag och som många jobb som möjligt. Det är extra viktigt att företagen ges bästa möjliga förutsättningar att kunna satsa på utvecklingsarbete när efterfrågan dämpas och produktion tvingas dras ner. Därför har regeringen vidtagit dessa åtgärder, och hänsyn har tagits till den resurs som många konsultföretag utgör. Fel hanterat riskerar företagens agerande att förvärra krisen och därmed bidra till stagnation för enskilda företag, sektorer och i värsta fall hela näringslivet.

Regelverket är tydligt: verksamhetskritiska konsulter behöver inte skickas hem för att ett företag ska kunna nyttja systemet med korttidspermittering. Det är mycket olyckligt om en annan bild sprids i dessa kritiska tider, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Vi ber alla företag stora som små att inte ta förhastade beslut eller vidta åtgärder som riskerar att förvärra läget.

  • Hedra ingångna kontrakt, växla upp där det är möjligt.
  • Öka investeringar i utveckling för att komma starkare ur krisen.
  • Betala skulder till leverantörerna, var inte orsaken till ökad arbetslöshet och konkurser.

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Information om vad gäller angående korttidspermitteringar finns att läsa på Tillväxtverkets hemsida och uppdateras löpande.