Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat företagen i varierande omfattning. För flera har läget nu stabiliserats och gått in i ett vänteläge, men framtiden är fortfarande osäker för många. Nu behövs investeringar från den offentliga sektorn för att hjälpa till att stimulera ekonomin och få fart på efterfrågan igen.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att en majoritet av medlemsföretagen hittills fått en relativt begränsad påverkan av Coronapandemin. Ser man till utvecklingen av orderstocksindex mellan januari och april så minskar den ordentligt för arkitektföretagen medan den minskar något mindre för industrikonsulterna och knappt något alls för teknikkonsulterna.

–       Framtidsutsikterna är dock väldigt osäkra. Nästan hälften av företagen tror att läget försämras under hösten med en minskad orderingång som följd. Endast en knapp tredjedel tror att orderingången förbättras. Läget är fortfarande väldigt allvarligt för många företag, framförallt de som jobbar mot industrin, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att många av de kunskapsintensiva tjänsteföretagen gått in i ett vänteläge och att efterfrågeutvecklingen i höst blir avgörande för hur allvarligt krisen kommer att slå mot företag och sysselsättning. Industrikonsulterna är något positiva i sina förväntningar på orderutvecklingen medan de byggorienterade företagen är mer negativa, eller tror på en långsammare återhämtning.

–       Kraftfulla investeringar i byggande och infrastruktur från den offentliga sektorn skulle kunna bromsa den här negativa utvecklingen och stimulera ekonomin. Det skulle kunna bidra till att den här konjunktursvackan mildrades något, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

Rekryteringsbehoven har till stora delar lagts på is. En knapp tredjedel, mot normala 70–90 procent av företagen, behöver nyanställa. Samtidigt behöver en tredjedel av företagen justera ned sina personalstyrkor. Nettobehovet är alltså noll eller negativt. Men en mis-match mellan utbud och efterfrågan gör att det fortfarande finns svårrekryterade kompetenser.

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 124 företag som tillsammans sysselsätter knappt 25 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under maj och juni.

Läs hela rapporten här.

David Cramér, Analyschef, Tel: +46 (0)705 82 67 02

Linnea Kvist, Kommunikationschef, Tel +46 (0) 8762 66 21