Hoppa till innehåll
Under våren har intresset för offentlig upphandling ökat snabbt, vilket även medfört ökat engagemang från Innovationsföretagens medlemsföretag i de utmaningar som finns.

De erfarenheter medlemsföretagen har är viktiga att fånga upp i vårt arbetet med att utveckla och förbättra den offentliga upphandlingen.

Innovationsföretagen bjuder därför in de medlemsföretag som önskar bidra till arbetet att delta i en arbetsgrupp med fokus på dessa frågor.

Arbetsgruppen träffas inledningsvis vid två tillfällen. Vid första tillfället målar vi tillsammans upp problembilden och diskuterar vilka som är de högst prioriterade frågorna där vi gemensamt vill påverka. Vid det andra tillfället diskuterar vi möjliga angreppssätt framåt och vad respektive olika aktörer skulle kunna bidra med i arbetet.

Tillsammans med Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke verkar Innovationsföretagen på en strategisk nivå för att skapa bättre offentliga upphandlingar till nytta för medlemmarna. Med ambitionen att förändra och förbättra – i steget innan de enskilda upphandlingarna kommer ut.

Arbetet leds av Innovationsföretagens förbundsjurist Helena Dahlberg.

Anmäl ditt intresse till Jannice Johansson Steijner.