Hoppa till innehåll

Regeringens budget presenteras på måndag. Men framtiden behöver mer än pengar från staten.

Den senaste tiden har delar av regeringens budget presenterats för att maximera genomslaget. På måndag kommer så det samlade förslaget.

Det är stora pengar som fördelas, många initiativ som tas och spenderbyxorna är på. Och det är naturligtvis ett utmärkt tillfälle att öka de offentliga investeringarna.

Flera förslag är välkomna ur vårt perspektiv: satsningarna på skolan och på forskningen är utmärkta. Ökade satsningar på både fysisk och digital infrastruktur likaså.

Ambitionerna för en ökad grön omställning är självklara. Skattesänkningar kan ge många positiva effekter, om de formuleras rätt.

Och som sagt: ökade investeringar är bra.

Men minst lika viktigt är att forma samspelet mellan samhällets olika aktörer på rätt sätt i vardagen. Visst kan befintliga institutioner och aktörer behöva göra mer i och efter pandemin.

Men det är lika angeläget att vi omprövar gamla arbetssätt. Att vi utmanar oss i rollfördelning och bidrar till en mer grundläggande förändring av samhället.

Formerna för upphandling behöver ses över. Frågor om hur vi ska främja och organisera det livslånga lärandet är inte alls färdiga. Nya frågor om vår relation till omvärlden har blivit aktuella.

Omställningen till en öppen, hållbar, kunskapsintensiv tjänstenation kan vara närmare än vi anar. Men det kräver inte bara mer pengar. Det krävs ett annat mind-set.

*

I helgen ska jag måla klart min veranda, som är slipad, tvättad och grundmålad. Det ser ut att bli bra väder för att måla utomhus. Skönt att ha det klart innan hösten helt tar över.

Trevlig helg.

/magnus