Hoppa till innehåll

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS, omställning och a-kassa.

– Det är givetvis mycket beklagligt att vi inte nådde ända fram. En partsgemensam lösning är alltid att föredra framför lagstiftning eftersom parterna har en djupare förståelse för rådande villkor, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan på Almega och en av Svenskt Näringslivs två representanter i förhandlingarna.

Han poängterar att samtliga parter visat en genuin vilja att nå en överenskommelse och att det inte saknades konkreta förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Läs mer här.