Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat arkitektföretagen hårt under 2020. Det syns bland annat i sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att arkitektbranschen förväntar sig stor negativ inverkan på 2020 års omsättning och lönsamhet på grund av pandemin. Medlemsföretagen har i den här undersökningen fått svara på hur mycket pandemin kommer att påverka deras omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, investeringar i forskning och utveckling samt investeringar i kompetensutveckling under 2020. Samtliga faktorer har påverkats negativt.

–       Coronapandemin har drabbat arkitektföretagen hårt och 2020 blir ett dystert år, med stora inkomstbortfall säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att drygt 80 procent av arkitektföretagen uppger en minskad omsättning på grund av Coronapandemin. Hälften av dem – drygt 40 procent uppger en stor eller mycket stor negativ inverkan på omsättningen. Nästan 70 procent av företagen uppger en negativ inverkan på lönsamheten. Vissa ljusglimtar finns dock. Orderläget har förbättrats under sommaren liksom debiteringsgraden.

–       Nu signalerar häften av arkitektföretagen i undersökningen en förväntad ökad orderingång det närmaste halvåret. Innan sommaren trodde endast en femtedel av företagen på förbättring och en tredjedel på en försämring. Det vill säga vissa ljusglimtar vad gäller kommande halvåret kan skönjas, säger David Cramér, analyschef Innovationsföretagen.

Undersökningen genomfördes under september och oktober. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på vår webb.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Tel: +46 (0)8 762 67 05

Linnea Kvist, kommunikationschef, Tel +46 (0)8 762 66 21