Hoppa till innehåll

Nu har Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner nått många företag inom Innovationsföretagen. Har du fått enkäten har du möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som företag inom vår bransch har är med och påverkar slutresultatet.

Vi vill därför be er som fått enkäten att lägga några minuter av er tid på att svara på den. I förlängningen kommer ni tjäna igen den tiden på snabbare hantering av myndighetsärenden. Undersökningen genomförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Info om undersökning av det lokala företagsklimatet

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. För att kunna bryta ner frågorna i varje kommun går enkäten ut till ca 66 000 företag. Det är huvudsakligen medlemsföretag som får enkäten men nödvändiga kompletteringar görs med icke medlemsföretag.

Enkätsvaren sammanställs och presenteras under andra halvan av maj. Detta sker dels på www.foretagsklimat.se där de går att göra sökningar per kommun och jämförelser mellan kommuner.

Undersökningen utgör ett viktigt underlag för Svenskt Näringslivs regionkontors arbete med att påverka kommunerna i en företagarvänligare riktning. Vi har bland annat fokus på att kommunerna ska bli mer serviceinriktade i sin myndighetsutövning, förbättra sin upphandling, inte konkurrera med företag samt aktivt arbete för att reducera problemen som följer av brott och otrygghet.

Undersökningen utgör också grunden för den ranking av företagsklimatet som släpps under september månad. Rankingen ger stor uppmärksamhet kring kommunens roll för ett bra företagsklimat.