Hoppa till innehåll

Kortsiktighet och saktfärdighet har präglat politiken kring elförsörjning och eldistribution. Kompetensbrist är en av konsekvenserna.

När vinterkylan slår till kommer debatten om elpriser och elförsörjning som ett brev på posten. I år är inget undantag.

Debatten om kärnkraftens vara eller inte vara överskuggar det mesta, men det finns väldigt många fler perspektiv att ta hänsyn till.

Jag ägnade en stund inför den här bloggen till att ringa runt till några ingenjörer för att få deras perspektiv. Oron är stor på flera sätt över situationen just nu, inte minst distributionen av el över landet.

Investeringarna i både det nationella nätet och i det regionala är eftersatt: fokuset på marknadsmekanismerna för elmarknaden på 90-talet tog bort fokus från underhåll, utveckling och nya investeringar, säger flera. Detta lider vi av idag.

Det faktum att vi inte tänkt långsiktigt med vårt distributionssystem har också medfört att viktig kompetens saknas. De seniora krafterna är snabbt på väg mot pension, och de nya krafterna är ofta väldigt juniora. Situationen är helt parallell med den på järnvägssidan: vi har allt för länge varken vidmakthållit eller utvecklat vare sig systemen eller kompetensen kring dessa samhällsviktiga funktioner. Och det finns inga ”quick fixes” för att lösa problemet i det här läget.

Nu behöver vi gå från ord till handling: situationen är inte bra, och det blir verkligen inte bättre av att fortsätta skjuta upp nödvändiga investeringar.

Och investeringarna behövs både i det nationella och i det regionala distributionssystemet.

Sedan kan vi säkert behöva diskutera kärnkraften också. Men det får inte överskugga alla andra utmaningar vi har kring landets kraftförsörjning.

*

Denna helg har jag tagit mig till Småland och hoppas få tid att både gallra lite bland björkarna och att åka några kilometer på mina nu nyvallade skidor. Håller man ångan uppe borde man klara kylan. Och det helt utan kärnkraft eller vattenkraft från Norrland.

Trevlig helg.

/magnus