Hoppa till innehåll

Pandemin tillsammans med digitaliseringen påskyndar omställningen av våra samhällen. Resultatet får inte bli en slump.

Våra samhällen utmanas av pandemin. Många tror att förändringarna blir bestående: nya sätt att resa, arbeta, bo.

Pandemin skyndar på en utveckling, där digitaliseringen redan har bidragit kraftfullt. Nu ökas farten.

Gissandet och tyckandet tar fart såklart. Många har synpunkter och tankar om vad det nya normala betyder: mindre kontorsytor. Mer e-handel. Mindre flyg. Mer lokal- och närproducerat.

Ingen vet exakt vad det nya innebär. Men vi borde gissa mer begåvat: våra medlemsföretag har i många fall djup kunskap om både teknisk utveckling, sociala och kulturella aspekter, ekonomiska förutsättningar och kunskap om samhällsförändring. Denna kunskap borde fler nyttja, både i det politiska ledarskapet och i näringslivet.

Men viktigare ändå: vi får inte bli passiva i hur det nya formas. Samhällsutvecklingen framöver måste präglas av fakta och ta hänsyn till yttre omständigheter. Men det handlar också om vilja och ambition. När vi designar hus och kontor görs det med en tanke och en önskan om arbetssätt och funktion. Samma sak när vi bygger ny infrastruktur.

Våra samhällen – efter pandemin – borde inte bara formas av teknikutveckling och pandemins yttre krav. De borde lika mycket formas av en vilja att bygga städer, samhällen och sammanhang där människor trivs och utvecklas, där idéer kan utvecklas och med mångfald i många dimensioner.

Tursamt nog: även här finns det expertis: arkitekt- och ingenjörsföretag är experter på (bland annat) samband, planering, formgivning och design.

Visst: pandemin ger nya ramar och förutsättningar som vi inte är vana vid att jobba med. Men inget projekt är någonsin det andra likt. Kompetensen finns, även om uppdraget är nytt och svårt.

*

I helgen är min pappa och mina systrar på besök för lite födelsedagsfirande. Just i år känns det viktigt att samla familjen. Att sedan snön ser ut att smälta bort får vi ta med jämnmod.

Trevlig helg.

/magnus