Hoppa till innehåll

NY RAPPORT: Innovativa lösningar driver framtidens hållbara mobilitet

    Kapitel

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för mobilitet”. Rapporten lyfter innovativa lösningar för såväl dagens som morgondagens mobilitetsutmaningar. Sveriges första kommunala elcykelpool och eldrivna varutransporter i Brasilien, är bara några av de smarta, hållbara mobilitetslösningar som läsarna får ta del av.

 ”Innovation för mobilitet” är den tredje skriften i Innovationsföretagens rapportserie – denna gång med fokus på medlemsföretagens innovativa lösningar inom mobilitet. I rapporten lyfter Innovationsföretagen intressanta och spännande case som visar på innovativa projekt och idéer inom ramen för medlemmarnas expertis. Rapporten delar även insikter, trender och tekniker som är centrala, och många gånger helt nödvändiga, för att driva framtidens hållbara mobilitetslösningar.

Vi har ställt några frågor till Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, om rapporten:

Varför har ni valt att lyfta mobilitet i denna rapport?

Idag vill vi ha gröna städer som är både smarta, hållbara och tillgängliga för alla. För att det ska vara möjligt behöver vi mobilitetslösningar som ligger i framkant. Nya transportmönster fortsätter att växa fram och höjer kraven på mobilitet. Vi förväntar oss digitala, snabba och smidiga persontransporter. Detsamma när det gäller varutransporter och e-handel. Detta kräver i sin tur nya innovativa lösningar, samarbeten och idéer för att möta den mobilitet som vi vill se idag – och om tio, tjugo år framöver.

Förhoppningen med den tredje rapporten är att vi belyser vilken utveckling som behövs inom både transportsystem och infrastruktur för att skapa städerna som vi vill se i framtiden.

Vad har vi att vänta oss i den tredje rapporten ”Innovation för mobilitet”?

Vi presenterar många projekt med intressanta samarbeten och konsortier i rapporten. Det är viktigt att olika aktörer kan dra nytta av varandra och ta fram innovativa och kreativa lösningar tillsammans. Samarbete över gränser är nyckeln för en snabb utveckling – det har vi inte minst sett under år 2020 i framtagandet av Covid-19-vaccinet.

I rapporten lyfter vi flera exempel på kreativa sätt att nyttja den befintliga infrastrukturen, men också hur transportsystemet kan utvecklas för framtidens mobilitet. Vi kan läsa om Semcon som varit med och tagit fram infrastruktur för eldrivna varutransporter i Brasilien, och om Norconsult som i ett konsortium med andra intressenter skapar nya insikter för hur autonoma fordon kan utformas och nyttjas för en mer tillgänglig och inkluderande kollektivtrafik. Om detta och mycket mer finns det att läsa om i rapporten!

Hela rapporten finns att läsa här:

Innovation för mobilitet