Hoppa till innehåll

EFCA släpper samm­anställning för den europeiska teknikkonsult­branschen

EFCAs (European Federation of Engineering Consultancy Associations) rapport Sector Review ger en överblick av den europeiska teknikkonsultbranschen och topp 150 teknikkonsultföretag verksamma i Europa. Syftet med rapporten är att skapa ökad förståelse för den förändring som branschen just nu genomgår och vilket kapacitet den har för att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle.

EFCA:s sektoröversikt 2023 presenterar en omfattande analys av tjänster inom ingenjörsverksamhet för byggsektorn i Europa, baserat på data från 2022. Rapporten visar på en ökning av omsättningen med 16 % för de 150 främsta företagen, där total omsättning uppgick till 36,9 miljarder euro. Energi- och miljösektorerna uppvisade den största tillväxten. Branschen stod inför utmaningar från globala händelser och påskyndandet av EU:s gröna omställning, vilket stimulerade investeringar i infrastruktur och hållbarhet.