Hoppa till innehåll

I veckan höll förbundet sin årliga stämma, där vi summerade ett intensivt år och blickade framåt mot nya mål.

Årsmöten och stämmor kan ibland bli lite av ”formalia” – relativt kortfattade bokslut läggs till handlingarna, revisorernas berättelser brukar sällan engagera någon utanför ekonomiavdelningen.

Men det går också att se årsstämman som ett bra tillfälle att summera ett verksamhetsår och blicka framåt. Den sortens reflektion har ett eget värde, och ibland är det bra att stanna upp och se var man befinner sig.

I veckan hade Innovationsföretagen sitt årliga årsmöte, där all formalia såklart hanterades, liksom styrelseval.

Tillsammans med min kollega Hanna Byström, förhandlingschef på förbundet, summerade vi året med några ledord: ett år med stora prövningar, men också med massor av lärande. Ett år där vi som både bransch- och arbetsgivarorganisation varit väldigt viktig för våra medlemmar på både kort och lång sikt.

Jag är övertygad om att både branschen i stort och vi som branschorganisation står starkare idag än vi gjorde för ett år sedan. Vi har inte gjort allt rätt, men vi har ändå visat på värdet i branschsamverkan och på det stöd vi kan ge till våra medlemmar.

Men vi är inte klara: massor återstår och vi har ett antal stora utmaningar framför oss. Även om våra tjänster är helt avgörande för en grön omställning och modernisering av samhället och näringslivet möter vi stora problem med de offentliga upphandlingarna, i näringslivets syn på sina strategiska partners och politikens bild av det moderna näringslivet och dess drivkrafter.

I det arbetet är styrelsen för förbundet givetvis avgörande. Vi har de senaste åren fått flera nya krafter i styrelsen, och igår valdes även WSP:s vd, Håkan Danielsson, in som ny ledamot i styrelsen. Jag ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar och i samverkan med förbundets ordförande, dess styrelse, Innovationsföretagens medarbetare, Almega och Svenskt Näringsliv stärka vår roll ytterligare det kommande året.

Mycket arbete ligger framför oss. Men vi är väl rustade.

*

I veckan deltog jag också i ett webbinarium som Sveriges Arkitekter arrangerade på temat ”Vad betyder New European Bauhaus för dig som arkitekt? Lyssna gärna på det i efterhand här.

*

I helgen kommer jag att fortsätta arbetet i skogen i Småland. En och annan björk får sätta livet till, är jag rädd.

Trevlig helg.

/magnus