Hoppa till innehåll

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för energi”. Rapporten lyfter bland annat den snabba utvecklingen som behöver ske inom energiområdet för att möta Sveriges klimatmål. Microgrids, utveckling av solkartor, smart energistyrning och upprustning av fastighetsbestånd som kan bekostas av energieffektivisering, är bara några av de innovativa, hållbara energilösningar som läsarna får ta del av.

”Innovation för energi” är den fjärde skriften i Innovationsföretagens rapportserie – denna gång med fokus på medlemsföretagens innovativa lösningar inom energi. I rapporten lyfter Innovationsföretagen intressanta och spännande case som visar på innovativa projekt och idéer inom ramen för medlemmarnas expertis. I rapporten presenteras insikter och trendspaningar från experter och företag för att belysa och lyfta fram nya, smarta energilösningar.

Vi har ställt några frågor till Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, om rapporten:

Varför har ni valt att lyfta energi i denna rapport?

Många regioner upplever just nu kapacitetsbrist då efterfrågan på energi från såväl privatpersoner som näringsliv har ökat kraftigt, och bristen kommer att öka i och med den elektrifiering som sker parallellt i samhället. Bristen på energi kombinerat med en ökad efterfrågan gör energifrågan till en stor samhällsutmaning som kräver nya innovativa lösningar och idéer – och det är här våra medlemsföretag kommer in. Förhoppning med den fjärde rapporten är att vi belyser de utmaningar som finns inom energibranschen men att vi samtidigt kan presentera att det finns lösningar.

Vad har vi att vänta oss i den fjärde rapporten ”Innovation för energi”?

I den här rapporten vill vi visa hur det går att tänka nytt inom energiområdet, där lösningarna och idéerna kan bli en vinst både för samhället och klimatet. Det går inte nog mycket att belysa energifrågan. Vi måste våga ställa oss frågan kring vad vi gör den dagen när det helt plötsligt inte går att tända lampan längre, eller när orter tvingas tacka nej till en företagsetablering på grund av kapacitetsbrist.

I rapporten presenterar vi flera case från olika medlemsföretag som beskriver hur vi skulle kunna hantera den rådande energiutmaningen. Bland annat förklarar WSP och Ramboll hur hushållen kan vara mikroelproducenter via solkartor eller microgrids. Avalon Innovation beskriver hur smart styrning av kontorslokaler blivit en alltmer aktuell fråga i och med distansarbete på grund av Corona-pandemin. I Skurup har Rejlers projekterat hur en modernisering av Skurpshems fastighetsbestånd kan finansieras genom energieffektivisering. En win-win både för kommunens ekonomi, människorna som vistas där och klimatet. Om detta och mycket mer finns det att läsa om i rapporten!

Hela rapporten finns att läsa här.

INNOVATION FÖR ENERGI