Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen arrangerar ett seminarium i Riksdagen som handlar om potentialen med energieffektivisering.

På seminariet, som äger rum torsdagen den 19 maj, presenteras rapporten Grön Logik som belyser den stora outnyttjade potentialen av energieffektivisering i byggnader. Frågan har blivit ännu mer aktuell med tanke på industrins ökande behov av elanvändning i industriella processer. Ökad satsning på energieffektivisering är inte bara privatekonomiskt lönsam utan skulle även frigöra energi för annan användning. Men det är framförallt de stora samhällsekonomiska vinsterna i energieffektivisering som gör frågan viktig för politiken och hela samhället. Seminariet syftar till att öka kunskap om potentialen av effektiv energianvändning.

Deltar i seminariet gör bland andra Agneta Persson, vd Anthesis, Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen, Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Läs hela rapporten Grön Logik här.

Grön Logik

Rapporten har tagits fram  i ett samarbete mellan Fastighetsägarna, Energieffektiviseringsföretagen, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation och Svedisol.