Hoppa till innehåll

Från och med den 1 juli 2021 inför branschorganisationen Byggföretagen ett obligatoriskt krav på introduktionsutbildning inom arbetsmiljö.

Kravet berör Byggföretagens medlemmar och dess underentreprenörer som upphandlas på AB 04 eller ABT 06. Det finns inget krav på att även konsulter upphandlande på ABK 09 ska ha genomgått utbildningen. Konsultföretag förväntas därmed inte bli berörda av några utökade utbildningskrav från sina kunder på grund av detta.

Utbildningen finns på tio olika språk, är digital och kostnadsfri, och tar cirka en till två timmar att genomföra. Resultatet är giltigt i fem år.

Det obligatoriska kravet på godkänt resultat från utbildningen gäller:

  •  samtliga personer hos Byggföretagens medlemsföretag som är verksamma med produktionsrelaterade uppgifter på byggarbetsplatser, och
  • samtliga övriga personer som är verksamma på byggarbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag har ett samordningsansvar.

Kravet gäller alltså när Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivar- och/eller samordningsansvar.

Utbildningskravet är varken ett lagkrav eller ett myndighetskrav utan något som regleras mellan entreprenören och dess kontraktsparter på samma sätt som andra avtalsfrågor.

Här kan du läsa mer om utbildningssatsningen. Där finns också förslag på avtalsskrivningar för de entreprenörer som redan i förfrågningsunderlag och avtal vill se till att de underentreprenörer som anlitas har genomfört utbildningen.