Hoppa till innehåll

Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Tillsammans med åtta övriga branscher överlämnades färdplanerna till regeringen i april 2018. Målsättningen är att samla hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som tydliggör hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. Färdplanen sätter upp konkreta mål för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn.

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Innovationsföretagen har ställt sig bakom arbetet. Målet med färdplanerna är att skapa en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet.

Innovationsföretagen driver aktivt arbete för att klimatnytta, livscykelperspektiv, innovativa lösningar och ökad kvalitet ska värdesättas högre vid investeringar och därmed skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställningsarbete och konkurrenskraft.