Hoppa till innehåll

The futures we build – visions for a sustainable built environment

Hur kommer den byggda miljön att se ut när hållbarhetsmålen som styr sektorn har uppnåtts? Hur kan vi visualisera denna framtid? Nu finns möjligheten för tvärvetenskapliga team att ansöka om att få vara med och ta fram hållbara framtida visioner för den byggda miljön.

Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl sitter med i initiativets referensgrupp vars syfte är att säkerställa att de visioner som tas fram har hög relevans för utvecklingen av sektorn.

– Genom att skapa gemensamma visioner som stödjer, inspirerar och informerar, kan vi lättare samarbeta för att hantera klimatförändringar, främja hållbar stadsutveckling, säkerställa tillgång till bostäder och infrastruktur, och skapa inkluderande samhällen, säger Elin Lydahl.

Initiativet ’The futures we build’ bjuder in tvärvetenskapliga team att skapa visioner för hållbar och innovativ byggd miljö. En jury kommer att välja ut tre team för att skapa dessa visioner. Teamets arbete kommer att äga rum från juli 2024 till december 2024. Teamen kommer att få tillgång till kunskap och verktyg om hur man arbetar med framtidsutsikter och skapar kraftfulla och trovärdiga visioner för framtiden. Varje team kommer att skapa en vision med fokus på en särskild utmaning i sektorn för att nå målen i Agenda 2030. Resultatet kommer att presenteras i januari 2025.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2024.

The futures we build är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment, ett av Sveriges 17 Strategiska Innovationsprogram, med finansiering från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), Energimyndigheten och Formas (Sveriges regeringsråd för hållbar utveckling).