Hoppa till innehåll

EU har stor potential att snabba på den gröna omställningen i Europa

EU är Sveriges viktigaste exportmarknad och därför har utvecklingen i Europa stor inverkan på svensk tillväxt och välstånd. Hur skapar vi ett öppet, starkt och klimatvänligt EU? På detta tema anordnade Svenskt Näringsliv ett seminarium i förra veckan.

Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter deltog på seminariet och lyfte betydelsen av EUs framtida inriktning för arkitektföretag. Vi passade på att ställa några frågor till henne.

Hur ser du på vikten av Sveriges engagemang i EU-frågor?
Vi måste verka för att öka engagemanget för EU-frågor. Svensk lagstiftning påverkas i stor utsträckning av EU och vi bör ha mer proaktivt tillvägagångssätt snarare än reaktivt för att kunna påverka lagstiftningen på ett bättre sätt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med EU:s inre marknad för arkitekttjänster?
En av de största utmaningarna är kompetensfrågan, där en gemensam syn på examina mellan EU-länder skulle underlätta för arkitekter att jobba i olika länder. För närvarande ger en svensk examen inte per automatik rätten att arbeta i andra EU-länder. Den här restriktionen begränsar utbytet av kunskap och kompetens inom hela unionen. Det finns också en stor potential i att öka harmoniseringen av standarder för byggnader och byggnation inom EU, det skulle underlätta leveransen av arkitekttjänster i Europa

EU:s styrka ligger i dess mångfald inom bland annat hållbarhetsfrågan, där olika länder leder vägen inom olika aspekter av hållbarhet, i allt från vattenhantering, energieffektivitet till effektiv användning av markyta.

Genom att införa lagar som höjer ribban för hållbarhetskrav, kan EU säkerställa att alla företag arbetar mot samma mål.

Alexandra Hagen, vd White Arkitekter

Finns det särskilda policyområden eller initiativ som du anser EU bör fokusera mer på för att främja utvecklingen av arkitektbranschen?
Det behövs lagstiftning som främjar hållbarhet. Det skulle gynna inte bara arkitektbranschen utan även byggsektorn i stort. Genom att införa lagar som höjer ribban för hållbarhetskrav, kan EU säkerställa att alla företag arbetar mot samma mål. Detta är avgörande för att Europa ska kunna bli världens första klimatneutrala kontinent. Ett stort hinder idag är de skilda synsätten på hur klimatneutralitet ska mätas mellan olika EU-länder, vilket skapar svårigheter i arbetet.

Givet klimatkris och geopolitisk oro, ser ni en ökad benägenhet bland beställare att tänka på resiliens i leveransen?
EU taxononmin gör att investerare ställer allt högre krav på att bygg och fastighetsbranschen skall leva upp till ökade hållbarhetsstandarder. Hållbarhet blir en förutsättning för att få tillgång till finansiering med goda förutsättningar. Vi märker en ökad efterfrågan på hållbara lösningar trots ökad geopolitisk oro.

———————————

På seminariet deltog även Anna Stellinger, Chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Svenskt Näringsliv, Leif Johansson, styrelseordförande och tidigare ordförande i bland annat AstraZeneca och Ericsson, Helge Steg, VD för Arta Plast, Tomas Tobé (M), Isabella Lövin (MP) och Evin Incir (S).

———————————-

Innovationsföretagen prioriterade frågor inför EU-valet

EU är Sveriges viktigaste marknad och Innovationsföretagen vill att unionen ska gå vidare mot ett konkurrenskraftigt och resilient Europa som är attraktivt för investeringar och internationell talang. Innovationsföretagen vill också se ett högt tempo i klimatomställningen så att Europa blir världens första klimatneutrala kontinent.