Hoppa till innehåll

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. Siffrorna visar att det är ett par offentliga beställare som dominerar som beställare.

– Innovationsföretagens undersökning visar att marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka mycket snabbt. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2020 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan året innan och hela 630 procent jämfört med år 2013, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Region Stockholms (fd Stockholms läns landsting) sticker ut allra mest med kostnader på över tre miljarder kronor som gått via konsultmäklare enbart under år 2020. Av dessa härrör nästan 1,5 miljarder kronor från Storstockholms lokaltrafik och en enda konsultmäklare. Drygt en miljard härrör från förvaltning för utbyggd tunnelbana som även där gått via en enda konsultmäklare.

– Det är uppenbart att konkurrensen här satts ur spel med enorma upphandlingar till en enda leverantör. Konkurrensmässigt är det även oroande att de två största konsultmäklarföretagen under år 2020 stod för 80 procent av hela den offentliga marknaden för mellanhänder, säger Helena Dahlberg, förbundsjurist Innovationsföretagen.

Att vara en mäklare som bidrar till att stimulera till nya affärsrelationer och avtal mellan leverantörer och köpare är något positivt. Men istället används tjänsterna för att möjliggöra kringgående av lagarna om offentlig upphandling. I stället för att stimulera affärsrelationer kan konsultmäklare själva teckna avtal med offentliga kunder och sedan handla upp de aktuella tjänsterna som den offentliga kunden behöver från valfri leverantör, som i regel väljs ut helt utan möjlighet till insyn och utan att behöva följa vare sig upphandlingslagar eller offentlighetsprincipen.

Innovationsföretagen föreslår en rad åtgärder vad gäller regelefterlevnad, kontraktens storlek och ägandeskapet för upphandlingarna för att komma tillrätta med den här växande problematiken. Läs hela rapporten här.