Hoppa till innehåll

För att öka takten i klimatomställningen behöver Sveriges företag goda förutsättningar och ökade investeringar i nya innovationer. I regeringens budgetproposition för 2022 finns flera satsningar på klimatåtgärder och infrastruktur som Innovationsföretagen anser kan ha en positiv effekt på möjligheten till fler innovationer inom miljöområdet. Samtidigt saknas fortfarande viktiga regelförenklaringar och reformer som kan skapa rätt förutsättningar för att öka takten i den omställning som krävs.

–  Klimatfrågan och klimatets påverkan på våra liv har blivit allt tydligare. Regeringen måste underlätta för företag och individer att kunna bidra till att driva utvecklingen i rätt riktning. Här ser vi att satsningarna på klimatklivet och stärkt klimatpremie kan bidra till detta, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I budgeten finns bland annat en satsning för en stärkt klimatpremie för elbussar. Modern teknik är viktig för att minska utsläppen inom transportsektorn, men det krävs även bra förutsättningar för entreprenörskap och företagande för att tekniken ska få genomslag. På samma sätt kan regeringens satsning på Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala miljöåtgärder, bidra till ett mer innovativt Sverige om stödet fördelas på rätt sätt.

– Trots satsningarna finns det mycket kvar att göra. För att främja fler klimatinnovationer måste regelverket för offentlig upphandling ses över. Lagstiftningen måste utformas så att minskad klimatpåverkan, lägre livscykelkostnader och bidrag till Agenda 2030 premieras, säger Magnus Höij.