Hoppa till innehåll

Digitaliseringen och teknikutvecklingen erbjuder en enorm kraft som – rätt använd – kan och bör göra våra samhällen bättre.

Digitaliseringen är förvisso inget nytt fenomen: vi har levt med digitala tjänster och verktyg under många år nu.

Men frågan om hur vi nyttjar digitaliseringen och kraften i modern teknik har ändrats. Debatten idag är helt annorlunda än för tjugo, tio och bara fem år sedan.
Kraften i tekniken kan skrämma vissa. Digitaliseringen blir ett verktyg lika mycket för påven i Rom som för Donald Trump.

Det är bra och viktigt att vi belyser konsekvenserna av digitaliseringen. Men detta får aldrig överskugga eller bli viktigare än att se möjligheterna.

Istället måste vi ha fokus på kraften och potentialen i teknikutvecklingen och digitaliseringen. Delvis för att det finns så många möjligheter som kan nyttjas. Delvis för att tekniken är tillgänglig för många och inte bara för en liten elit. Och delvis för att vi aldrig kan backa bandet: tekniken är här och kommer att nyttjas. Då gäller det att vi nyttjar den på bästa sätt.

Jag ser digitaliseringen som ett verktyg för demokratisering och transparens. Det är också ett verktyg för förändring: kartor ritas om, nya samband uppstår, beteenden förändras.

Jag ser digitaliseringen som ett verktyg för att göra våra samhällen bättre.

Vägen dit handlar om att vi blir fler som engagerar oss, att vi fortsätter att lära oss, experimenterar och blir mer aktiva.

Digitaliseringen är en folkrörelse. Nu måste vi se till att visionerna och möjligheterna på samma sätt hamnar på alla landets köksbord.

Digitaliseringen är faktiskt för viktig för att lämnas åt tekniker och experter. Låt oss bli fler som nyttjar teknikens kraft och ser till att styra utvecklingen mot en samhällsutveckling som gynnar demokrati, allas lika värden, mångfald och livskvalitet.

I veckan bytte våra kollegor på systerförbundet IT&Telekomföretagen namn. De heter numera TechSverige, ett steg mot en ännu tydligare, modernare och framåtlutad bransch- och arbetsgivarorganisation.

Jag ser fram emot ett fortsatt starkt – och utvecklat – samarbete inom tjänstesektorn. Grattis!

*

I helgen ska de kräftor vi fiskade upp ur de småländska sjöarna i augusti ätas upp. Bättre sent än aldrig.

Trevlig helg.

/magnus