Hoppa till innehåll

EFCA (The European Federation of Engineering Consultancy Associations)  lanserar idag publikationen ”Delivering a digital, green and resilient built environment: manifesto for 2030 from the consulting engineering sector”. Rapporten lyfter fram teknikkonsulternas betydelse för en övergång till ett digitalt och hållbart samhälle.

Idag har klimatkrisen, den kraftiga ökningen av digital teknik, bristen på energi och naturresurser, pandemin och kriget i Ukraina en enorm inverkan på den byggda miljön. Politiker behöver partners från teknikkonsultbranschen för att leverera effektiva, hållbara och innovativa lösningar som skyddar människor, biologisk mångfald, resurser och miljön i stort.

Rapporten belyser flera av dagens stora samhällsutmaningar. Samt även behovet av att fler unga ska välja ingenjörsyrket. Kopplat till detta presenterar EFCA 20 olika policyförslag för att underlätta övergången till ett digitalt och hållbart samhälle.

Läs hela rapporten här.