Hoppa till innehåll

Sverige stänger 2G- och 3G-näten

Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och allt som är kopplat till dessa nät slutar fungera. Det påverkar många, både företag och privatpersoner, som använder prylar uppkopplade till 2G och 3G. Det kan handla om allt ifrån larm, kortterminaler och noder i elnät till äldre mobiler och nödtelefoner i hissar.

Digitaliseringen är en central del av samhällsutvecklingen som möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling. För att dra nytta av dess möjligheter krävs moderna och säkra kommunikationsnät, inklusive utbyggnad av mobilnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker. För att göra plats för dessa framsteg och minska klimatpåverkan är det nödvändigt att ansvarsfullt fasa ut äldre tekniker som 2G- och 3G-näten. Nedstängningen sker i hela världen och nu tar Sverige steget.

Säkrare nät och klimatsmart samhälle
Ny teknik som 4G och 5G innebär högre hastigheter och stabilare uppkoppling än 2G och 3G. De moderna näten är också säkrare och mer robusta och medför bättre talkvalitet. För att kunna erbjuda nya tjänster över 4G och 5G behövs mer frekvensutrymme. Släckningen av 2G och 3G frigör utrymme för de nyare teknikerna. Modernare teknik kan också bidra till ett mer klimatsmart samhälle då de nya näten är upp till fem gånger mer energieffektiva än de äldre.

Efterfrågan på 2G- och 3G-teknik minskar i takt med att företag och konsumenter använder mer modern teknik. Tillverkarna av nätverksteknik har redan slutat stödja 2G och 3G, vilket gör att det i framtiden blir svårt att få tag på sådan utrustning.

Stängningen berör många
Stängningen av 2G-nätet i Sverige kommer att genomföras i slutet av 2025. Redan nu har utfasningen av 3G-näten kommit långt och mer än halva 3G-nätet är släckt. Förändringen innebär att äldre mobiltelefoner, bredbandsmodem och annan uppkopplad elektronik som inte har stöd för 4G eller 5G eller annan modern teknik behöver bytas ut till nyare modeller. Som privatperson, organisation, företag eller leverantör av utrustning/uppkopplade tjänster behöver du agera på förändringen nu. Ta reda på hur du påverkas och vad du kan göra för att få ut det bästa av teknikskiftet och undvika att dina eller dina kunders tjänster slutar fungera när näten stängs.

Om #BytNätNu
Byt nät nu är en informationskampanj initierad av bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige tillsammans med mobiloperatörerna om övergången från de gamla 2G/3G-näten till moderna lösningar och nät.