Hoppa till innehåll

Kompetensbrist är en stor och växande utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Två av tre företag behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 6000 personer de kommande sex månaderna. Rapporten visar även att företagen ser ljust på utvecklingen när det gäller orderläget det närmaste halvåret.

– Kompetensbristen riskerar att ha en negativ inverkan både på företagens tillväxt och innovationer under 2022. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjligheten att i grunden förändra vår utveckling mot ett mer hållbart klimat och samhälle, men tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens framtid, säger Magnus Höij förbundsdirektör Innovationsföretagen.  

Företagen sänder samtidigt optimistiska signaler om framtiden. Undersökningen visar på starka förväntningar på ett ökat orderläge det kommande halvåret inom samtliga verksamhetsområden. Allra högst är förväntningarna bland industri- och techkonsultföretag, där hela 90 procent förväntar sig en ökad orderingång. 

Under pandemin har priserna i sektorn pressats ytterligare, från redan låga nivåer. Framtida kapitalbehov och sjunkande marginaler bidrar till fortsatt mycket stora utmaningar för medlemmarna i Innovationsföretagen. Det kommande halvåret förutspår 36 procent av företagen en ökning av prisläget medan 11 procent tror på en minskning.

–  Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under 2022. Pandemin har skapat bestående förändringar för näringslivet och i samhället. Både företag och samhälle behöver nu forma en ny strategi, inte för tiden efter Covid-19 utan för en framtid med Covid-19 under överskådlig tid, säger Magnus Höij.

Läs hela rapporten här.

 

 

Om Investeringssignalen 

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2021-12-28 till 2022-01-13 och 147 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 11 500 medarbetare. 

Kontaktuppgifter

Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
Mail: Linnea.kvist@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08-762 66 21 

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Mail: Magnus.hoij@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08- 762 67 05 

 

Om Innovationsföretagen 

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Innovationsföretagen representerar 780 medlemsföretag, som tillsammans har cirka 40 000 anställda, vilket är två tredjedelar av branschens. Vi är ett förbund inom Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv.