Hoppa till innehåll

Osäkerheten om framtiden är stor. Desto viktigare för politik och myndigheter att stå stadigt med blicken mot horisonten.

Rom byggdes inte på en dag. Inte heller svensk infrastruktur. Stadig, långsiktig utveckling behövs för att bygga samhällen, även om det ibland kan vara frustrerande med de långa tidslinjerna.

Just nu prövas – återigen – långsiktigheten. Omställningen, oavsett om den gäller elektrifieringen, digitaliseringen, regionaliseringen, krigets konsekvenser eller något annat, gör att många börjar flacka med blicken. Har målbilderna ändrats? Är vi på fel väg?

Politikens uppgift är förvisso att följa utvecklingen, möta hoten och nyttja de nya möjligheterna som erbjuds. Men det är också att sätta ramar och jobba långsiktigt, för att samhället för övrigt ska kunna forma sina planer.

En av sakerna vi vet med säkerhet är att investeringarna i svensk infrastruktur är eftersatt sedan länge. Både väg- och järnvägsnätet behöver underhållas och i många fall även utökas. Det är i dessa tider av osäkerhet extremt viktigt att politiken inte bidrar ytterligare till den osäkerhet som omvärlden bidrar med. Exempelvis måste långsiktiga projekt och planering drivas på med än mer kraft än tidigare.

Trafikverket har under pandemin bidragit som en stabiliserande kraft, bland annat genom att föredömligt korta sina betaltider till 15 dagar. Det var ett ansvarstagande som näringslivet behövde.

Nu är osäkerheten om möjligt ännu större. Behovet av ledarskap och stabilitet behövs mer än någonsin innan.

Politiker, myndigheter och stora beställare kan göra en enorm skillnad just nu, genom att fortsätta tänka långsiktigt. De behöver hantera kortsiktiga problem, samtidigt som de har blicken mot framtiden och håller i framtidsfrågorna med samma kraft som innan.

Håll blicken på framtiden. Det är dit vi ska.

*

Helgen tillbringas i Småland, där både familjen och skogen ska få lite uppmärksamhet. Om skogen lärt mig något är det just det långsiktiga perspektivet. För mig, som brukar vara fokuserad på snabbhet och förändring, har det varit en gåva att låta skogens perspektiv på decennier och sekler komplettera mina normala tidsperspektiv på minuter och timmar.

Trevlig helg.

/magnus