Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, PTK och LO, har den 22 juni 2022 signerat ett nytt huvudavtal som reglerar villkoren för företag med kollektivavtal i Sverige. Senaste ett sådant omfattande kollektivavtal tecknades på svenska arbetsmarknaden var 1938, det historiska Saltsjöbadsavtalet.

”Den svenska modellen” innebär att överenskommelser mellan parterna i vissa delar kompletterar och ersätter vår lagstiftning. Vi kan teckna allt från övergripande kollektivavtal som det här huvudavtalet, till centrala branschavtal som Innovationsavtalet, och vi kan göra lokala anpassningar direkt med den lokala fackliga klubben på företaget.

Läs mer om vårt nya huvudavtal här.

Läs mer om våra utbildningar här.