Hoppa till innehåll

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter att öka. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn.

– Innovationsföretagens undersökning visar att marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2021 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,3 miljarder kronor. Det är en fördubbling på fem års tid, från en redan mycket hög nivå, säger Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Region Stockholm är den offentliga beställare som fortsätter dominera stort vad gäller användandet av konsultmäklare, Region Stockholm har kostnader på över tre miljarder kronor som gått via konsultmäklare enbart under år 2021. Att jämföra med Västra Götalandsregionen som är den region som köper näst mest via konsultmäklare, med kostnader på drygt 400 miljoner kronor under samma period.

– Det här fenomenet, när det blir enorma ramavtal, begränsar också vilka företag som har möjlighet att konkurrera om uppdragen från det offentliga. De två största konsultmäklarföretagen stod under år 2021 för över 80 procent av hela den offentliga marknaden för mellanhänder. Det är mycket oroande utifrån ett konkurrensperspektiv. Det faktum att det ena av de här företagen under året hade en omsättning på över 4 miljarder kronor från enbart fyra offentliga kunder har också en negativ inverkan på konkurrensen, säger Helena Dahlberg, förbundsjurist Innovationsföretagen.

I stället för fokus på kvalitet och långsiktigt värdeskapande i sund konkurrens, skapas konstlade och kortsiktiga upphandlingar som hämmar företagens och Sveriges konkurrenskraft. Regeringens krav på ökad kvalitet, innovationsförmåga och social hänsyn åsidosätts därmed helt.

Innovationsföretagen föreslår en rad åtgärder vad gäller regelefterlevnad, kontraktens storlek och ägandeskapet för upphandlingarna för att komma tillrätta med den här växande problematiken. Läs mer och ladda ner rapporten här.