Hoppa till innehåll

Rejlers har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Heimstaden att energikartlägga drygt 30 fastigheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Kartläggningen har som mål att identifiera åtgärder för att förbättra fastigheternas energiprestanda och minska klimatutsläppen, i syfte att nå bolagets högt uppsatta miljömål.

Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag med över 150 000 hyresbostäder i nio länder. Kartläggningens målsättning är att identifiera samtliga åtgärder som krävs för att nå Heimstadens högt uppsatta mål gällande energiprestanda och utsläpp.

Läs mer här.

 

Bildkreditering: Heimstaden