Hoppa till innehåll

Igår kväll avslutades valrörelsen 2022. Efter månader av opinionsundersökningar som omväxlande gett än den ena och än den andra sidan fördel så är Sverige nu till slut nära ett resultat.

Nu börjar förhandlingarna mellan riksdagspartierna för att få fram den kommande regeringen. Vi är många som hoppas att den här mandatperiodens förhandlingar kommer gå snabbare än förra gången, för det finns mycket för nästa regering att ta tag i:

Säkra företagens kompetensförsörjning

För att svenska innovationsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga är kompetensförsörjningen avgörande. De studenter som examineras vid svenska universitet räcker inte till och företagen är i stort behov av att kunna rekrytera internationellt. En väl fungerande arbetskraftsinvandring är helt avgörande för att klara klimatutmaningen, bygga välfärden och att bygga ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. I nuläget tar det minst tre månader för ett certifierat företag med ett så kallat ”snabbspår” att ordna ett arbetstillstånd för nya medarbetare. Det är långt ifrån löftet om max tio dagars handläggning. Här krävs omedelbara åtgärder från den nya regeringen.

Öka takten i klimatomställningen

Det kommer även behövas en politik som på ett kraftfullt sätt antar klimatutmaningarna. Flera av riksdagspartierna förstår att våra medlemsföretag är en viktig del i lösningen. Nu måste de agera därefter. För att våra medlemsföretag ska kunna ta fram modern teknik och bygga mer hållbara städer måste offentlig sektor skapa utrymme för affärsupplägg och samarbeten där alternativa lösningar och innovation gynnas. Om regeringen vill minska utsläppen, bygga Sverige mer motståndskraftigt och rovust samt skapa grönare städer behöver de ge våra företag rätt förutsättningar. All offentlig upphandling bör styras mot att åstadkomma detta och följas upp utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och näringslivets 22 färdplaner mot fossilfrihet.

Stärk Sveriges konkurrenskraft

Sverige behöver ett ännu bättre företagsklimat. Företagens konkurrenskraft och förmåga att generera nya jobb och välstånd i Sverige kan inte tas för given. Ett starkt näringsliv möjliggör ett mer offensivt klimatarbete, samt att hållbara lösningar och teknik exporteras till andra länder. För det behövs ett modernare synsätt på skattefrågor, med utgångspunkt i tjänstesamhällets logik och där arbete och entreprenörskap lönar sig.

Sverige skulle vinna på en handlingskraftig regering med ett starkt mandat i riksdagen och näringslivet behöver tydliga och långsiktiga spelregler. Detta bara kan åstadkommas med breda politiska överenskommelser med djup parlamentarisk förankring men det mycket jämna valresultatet innebär nu istället att oförutsägbarheten från den gångna mandatperioden lever vidare också under de kommande fyra åren.

Men vi ska inte underskatta riksdagens möjlighet att agera och möjligheten att hitta bred förankring för en kommande regering. Både under pandemin och i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina slöt sig politiken samman iför Sveriges bästa och givet de utmaningar vi nu står inför som land kan detta också komma att upprepas. Redan nu har våra valda riksdagsledamöter dock möjlighet att driva på i kritiska sakfrågor för den innovativa branschen, näringslivet och klimatet. Här har våra företag, samhället och klimatet inte tid att vänta.

Vi på Innovationsföretagen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med både nya och gamla riksdagsledamöter. Vi är övertygade om att även de nya ledamöterna kommer förvalta vår fortsatta dialog väl. Tillsammans kan vi skapa ett mer hållbart samhälle.

 

 

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.