Hoppa till innehåll
Foto: Jenny Brandt Grönberg

Shift2Access banar väg för ett hållbart samhällsbyggande

Shift2Access är ett av fem nya program som startar i år som en del av Impact innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet – en tioårig svensk satsning för omställningen till ett hållbart samhälle. Emma Hult, som tillsammans med John Hultén leder programmet ger en inblick i programmets mål, visioner och möjligheter.

Omställningen till ett hållbart samhällsbyggande är nödvändig för att möta klimatutmaningen. Shift2Access-programmet, med Emma Hult som programansvarig, syftar till att vara en katalysator för denna förändring.

– Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och därmed också den största övergripande utmaningen för oss i samhällsbyggnadssektorn. Shift2Access strävar efter att gå ifrån att vi i första hand bygger nytt, av nya material, på nya platser till att istället börja med att fundera på om vi redan har något byggt som vi kan använda på ett annat sätt. Till exempel genom att bygga om, renovera eller återbruka materialet. Och om vi ska bygga något nytt, göra det på bästa sätt för människa, miljö och klimat, säger Emma Hult.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och därmed också den största övergripande utmaningen för oss i samhällsbyggnadssektorn.

Emma Hult

Shift2Access mission är att ställa om Sverige till ett fossilfritt och resursmedvetet samhälle, med attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.

– Genom att genomföra tre fundamentala skiften hoppas vi på att programmet ska skapa en hållbar utveckling inom samhällsbyggandet, främja cirkulära affärsmodeller och erbjuda hållbara transportalternativ. Vi kommer att visa hur detta kan göras på 100 platser i Sverige under 10 år, säger Emma Hult.

Innovationsföretagens medlemmar spelar en avgörande roll i den här omställningen. I Innovationssektorn finns innovationerna och kompetensen som krävs för att genomföra omställningen. Det är i de tidiga skedena av investeringscykeln som de största klimatvinsterna i samhällsbyggandet kan göras, här kan Innovationssektorn bidra med ett större helhetsperspektiv.

– Innovationsföretagens medlemsföretag är oerhört viktiga när vi ska ställa om Sverige och den kunskap de besitter kommer behövas för att vi ska uppnå Shift2Access’ mission, säger Emma Hult.

Innovationsföretagens medlemsföretag är oerhört viktiga när vi ska ställa om Sverige och den kunskap de besitter kommer behövas för att vi ska uppnå Shift2Access’ mission.

Emma Hult

Programmet är i en uppbyggnadsfas, men när det är på plats kommer det finnas medel som kan sökas för projekt och initiativ som leder mot programmets vision. Dessutom kommer ”mission labs” att etableras för att testa och utveckla nya lösningar.

– Min förhoppning med programmet är att förändra normen inom samhällsbyggnad – att gå från slöseri med resurser till att istället göra miljö- och klimatmedvetna val. Att vi funderar över hur vi använder marken och visar vad en attraktiv och tillgänglig livsmiljö är, säger Emma Hult.

För de som är intresserade av att delta eller lära sig mer om Shift2Access och dess initiativ, finns möjligheten att redan nu engagera sig. Mer information finns på programmets webbplats: