Hoppa till innehåll

Den 7-8 september deltog Innovationsföretagen på upphandlingskonferensen Mötesplats Offentliga Affärer, tillsammans med Almega och systerförbunden Kompetensföretagen, Säkerhetsföretagen och Tågföretagen.  Temat för vår medverkan var vikten av kvalitet i tjänsteupphandling.

På konferensen arrangerade Innovationsföretagen tillsammans med Almega och systerförbunden ett seminarium på temat kvalitet i tjänsteupphandling. Ett högaktuellt ämne som har stor betydelse för våra medlemmars konkurrenskraft. Vid vårt välbesökta seminarium deltog bland andra Stina Ljungkvist, VD på Carlstedt Arkitekter som belyste vikten av kvalitets- och utvecklingsaspekter vid upphandling av komplexa tjänster inom exempelvis arkitektur och teknik. Det var en riktig kick att vara på plats och uppleva det stora engagemanget för våra samhällsviktiga tjänsteupphandlingar med fokus på framtiden och de goda exemplen. Betydelsen av uppföljning under avtalstiden var en annan fråga som lyftes både här och på andra håll under konferensen.

På nyhetssidan var effekterna av nya regler och förutsättningar för överprövning av offentliga upphandlingar en het fråga. Såväl lagändringar som domstolarnas utveckling av rättspraxis drar i riktning mot effektivare upphandlings- och överprövningsprocesser. Det är tydligt att fel och oklarheter i högre grad behöver lyftas redan under anbudstiden i syfte att kunna hantera eventuella tveksamheter innan upphandlingen avslutas. Om det ändå blir en överprövning finns sedan en tid tillbaka regler som ska bidra till en snabbare domstolsprocess. Hur utvecklingen påverkar upphandlare och leverantörer i praktiken återstår att se. Ett antal upphandlare vittnade om att de redan sett en ökning av antalet fråga/svar under året.

Det finns verkligen ett stort sug efter goda exempel – något som vi på Innovationsföretagen gärna bidrar med att samla och förmedla i våra kanaler. Har du deltagit i några lärande eller inspirerande upphandlingar med fokus på kvalitet, innovation, hållbarhet eller något annat spännande så tipsa oss gärna! Tillsammans kan vi alla bidra till fortsatt utveckling, hållbara lösningar och utvecklande dialoger.

Läs gärna om goda exempel från offentlig upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster inom samhällsbyggnad här samt rapporten ”Stor utvecklingspotential för att få ökat fokus på kvalitet och innovation” här.

/Helena