Hoppa till innehåll

Trots vikande efterfrågan är kompetensbrist en fortsatt stor utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Hälften av företagen behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 3500 personer de kommande sex månaderna. Samtidigt visar rapporten att företagen ser betydligt mer dystert på framtiden än för ett halvår sedan.

–  Vi ser en tydlig inbromsning av efterfrågan på våra medlemsföretags tjänster. Andelen företag som förväntar sig en ökad efterfrågan kommande halvår har halverats sedan i februari i år. Trots det riskerar kompetensbristen att bli stor och hålla tillbaka företagens tillväxt under kommande halvår. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjlighet att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Men då måste de kunna nyanställa och växa. Varje gång ett innovationsföretag misslyckas med en rekrytering förlorar Sverige konkurrenskraft, skatteintäkter och fart i omställningen, säger Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Totalt förväntar sig nu 36 procent av företagen ett ökat orderläge kommande sex månader vilket är en kraftig minskning från 61 procent i februari 2022. Andelen som förväntar sig en minskning har ökat från låga 6 procent till 26 procent.

Prisutvecklingen under första halvåret 2022 blev sämre än förväntat. Kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare.

–  Resultatet i rapporten speglar omvärldsutvecklingen. Förväntningarna på det kommande halvåret har dämpats. Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under resten av 2022. Hög inflation, högre ränta och ökande energipriser riskerar att leda till att investeringar skjuts upp eller uteblir helt. Vi behöver förbereda oss på en tid med lågkonjunktur och vikande efterfrågan framöver, säger Anders Persson.

Ladda ner rapporten här

Lyssna gärna på intervju med Anders Persson i dagens ekonomieko: sverigesradio.se/avsnitt/2019615

Ladda ner PowerPointbilder här