Hoppa till innehåll

Trots vikande efterfrågan är kompetensbrist är en fortsatt stor utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Hälften av företagen behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 3500 personer de kommande sex månaderna. Samtidigt visar rapporten att företagen ser betydligt mer dystert på framtiden än för ett halvår sedan.

– Vi ser en tydlig inbromsning av efterfrågan på våra medlemsföretags tjänster. Andelen företag som förväntar sig en ökad efterfrågan kommande halvår har halverats sedan i februari i år. Trots det riskerar kompetensbristen att bli stor och hålla tillbaka företagens tillväxt under kommande halvår. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjlighet att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Men då måste de kunna nyanställa och växa. Varje gång ett innovationsföretag misslyckas med en rekrytering förlorar Sverige konkurrenskraft, skatteintäkter och fart i omställningen, säger Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Totalt förväntar sig nu 36 procent av företagen ett ökat orderläge kommande sex månader vilket är en kraftig minskning från 61 procent i februari 2022. Andelen som förväntar sig en minskning har ökat från låga 6 procent till uppgår till 26 procent.

Prisutvecklingen under första halvåret 2022 blev sämre än förväntat. Kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare.

– Resultatet i rapporten speglar omvärldsutvecklingen. Förväntningarna på det kommande halvåret har dämpats. Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under resten av 2022. Hög inflation, högre ränta och ökande energipriser riskerar att ledat till att investeringar skjuts upp eller uteblir helt. Vi behöver förbereda oss på en tid med lågkonjunktur och vikande efterfrågan framöver, säger Anders Persson.

Läs hela rapporten här.

Om Investeringssignalen
Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2022-08-22 till 2022-09-09 och 126 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 12 280 medarbetare.

Kontaktuppgifter
Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
Mail: Linnea.kvist@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08-762 66 21

Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen
Mail: anders-persson@innovationsforetagen.se
Tel nr: +46 8 762 69 17