Hoppa till innehåll
Att som arbetsgivare anställa personer från länder utanför EU är en komplicerad process, och den tar allt längre tid. Under ”Röster från branschen” vittnar medlemsföretag om hur Migrationsverkets byråkrati försvårar rekryteringen av globala talanger, ett av dessa företag är Together Tech.

Together Tech – både företaget och blivande medarbetarna drabbas hårt

Together Tech från Göteborg är ett av de innovationsföretag som rekryterar globala talanger till sin verksamhet. Omkring var fjärde medarbetare är rekryterad från ett land utanför EU och därmed i behov av arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Migrationsverkets handläggningstider för just arbetstillstånd spelar därför en avgörande roll för hur många man klarar av att rekrytera, ju mer strul och krångel, desto färre kan anställas. Sara Elliot är HR- & Rekryteringspartner på företaget och berättar om hur handläggningstiderna för arbetstillstånd bara blivit längre och längre.

– När jag började för tre år sedan hade vi handläggningstider på ca 10 dagar för arbetstillstånd. Vi var då, som nu, ett certifierat bolag hos Migrationsverket. Under året har handläggningstiderna skenat till uppemot fyra månader för förstagångsansökningar av arbetstillstånd.

De skenande handläggningstiderna och oförutsebarheten i processen ökar riskerna rejält och det är svårt att sätta ett startdatum som man vet kommer att hålla. Det innebär att det krävs större tidsmarginaler men också en risk för att den nyrekryterade konsulten får gå den första tiden i Sverige utan uppdrag. Osäkerheten är också en utmaning i relation till kunderna då det är viktigt att hålla vad man lovar. Med mycket långa handläggningstider ökar också risken särskilt mycket i det rådande ekonomiska läget där marknaden och därmed efterfrågan på företagets tjänster kan förändras drastiskt under arbetstillståndsprocessen, som sammantaget kan landa på 4–6 månader.

– Den ospecifika handläggningstiden för ansökningarna gör det svårt att sätta ett relevant startdatum och det är svårt för oss som konsultbolag att balansera medarbetar- och affärstillväxt. Bland annat har vi förlorat affärsmöjligheter när kunder till slut inte kunnat acceptera ytterligare förskjutna startdatum.

Medarbetarnas perspektiv

Men det är inte bara för Together Tech och deras kunder som Migrationsverkets illa fungerande processer skapar problem. Även de blivande medarbetarna riskerar att drabbas hårt. I och med den stora osäkerhet som råder har Together Tech valt att rikta sig mot mer etablerade och erfarna personer, men det innebär också att de redan har en karriär, bra jobb och familj i hemlandet att ta hänsyn till. Då ställer osäkerheten till stora problem också för dem. Efter att de har sagt upp sig hos sin nuvarande arbetsgivare riskerar de att hamna i en situation utan vare sig jobb, inkomst, bostad och skolplats för barnen när arbetstillståndet drar ut på tiden. En situation som snabbt blir ohållbar och riskerar tvinga dem att ompröva sitt beslut att flytta till Sverige. Sara Elliot på Together Tech är skeptisk till hur Migrationsverket hanterat alla regeländringar som införts senaste åren.

– Vi upplever att Migrationsverket inte varit förberedda på konsekvenserna av ändringarna som införts i arbetstillståndsprocessen och de är notoriskt otydliga i sin information och i sina svar i enskilda ärenden. Om vi ställer samma fråga till två olika handläggare på Migrationsverket får vi ofta två olika svar.

Migrationsverkets nya praxis

Mest akut att komma till rätta med är den praxis som Migrationsverket införde i somras i samband med att själva anställningskontraktet ska bifogas ansökan och som innebär att man endast ger sex månaders arbetstillstånd åt medarbetare som fått en tillsvidareanställning med provanställning. Denna praxis får flera konsekvenser. Dels att en ny tillståndsprocess måste dras igång kort efter den första ansökningsprocessen för att förlänga arbetstillståndet efter provanställningen, med ännu längre tillståndstider som följd, och dels att medarbetaren drabbas av ytterligare osäkerhet när de nekas personnummer av Skatteverket.

– Att leva i ett så kontantlöst och digitaliserat samhälle som Sverige utan personnummer under en längre tid är ofta problematiskt och krångligt. Utan personnummer får man till exempel inget Bank-ID och då blir det svårt att sköta sina bankärenden och andra digitala ärenden som kräver en e-legitimation.

Det finns dock hopp för Sverige att vara ett attraktivt land för globala talanger framöver.

– Sverige är fortfarande ett attraktivt land, många lockas av vår innovationskraft, möjligheten att jobba med några av världens mest innovativa företag i till exempel fordonsindustrin och möjligheten att få en bättre balans mellan arbetsliv och fritid är också något som lockar, säger Sara Elliot.

Innovationsföretagen driver på för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för högkvalificerad arbetskraft. Till exempel har de föreslagit den nya regeringen att styra upp Migrationsverket och ge dem ett tydligt uppdrag att pressa ned tillståndstiderna redan under nästa år. Och på några års sikt vill Innovationsföretagen också se en nationell strategi för att attrahera globala talanger till Sverige.

– Det är dags för Sverige att göra det konkurrentländerna redan gör och fokusera på att locka hit den kompetens som företagen behöver för att kunna fortsätta växa och hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Röster från branschen

Together Tech är inte det enda företaget som har fått svårare att rekrytera från länder utanför EU. Flera av Innovationsföretagens medlemmar har stött på liknande problem, nu samlar vi deras berättelser under ”Röster från branschen”.