Vi behöver bli fler

Arkitekt- och ingenjörs­branschen behövde anställa 5500 medarbetare fram till årsskiftet 2019, visade vår konjunkturbarometer, Investeringssignal, som publicerades i juli 2019.

Branschens möjlighet att växa är av stor betydelse för näringslivet och samhället i stort. Vi driver arbetet för att frågan ska få större utrymme i samhällsdebatten och för att rätt förutsättningar ska finnas för branschen. Regeringen har lyssnat och vidtagit åtgärder; regeringen kommer tillsätta 1600 nya utbildningsplatser fram till 2023. Detta är ett bra första steg, men vi arbetar vidare med frågan.