Vi behöver bli fler

Det är en ständig utmaning för svenska innovations­företag att få tag på kvalificerade medarbetare som gör det möjligt att ta fram de nya lösningar som kunderna och samhället behöver, oavsett om det handlar om nya vägar, byggnader eller produkt­utveckling.

Vi driver arbetet för att frågan ska få större utrymme i samhällsdebatten och för att rätt förutsättningar ska finnas för branschen. De ingenjörer som examineras från svenska lärosäten räcker inte till och nu krävs dels åtgärder för att se till att fler ingenjörer kan ta sin examen och dels åtgärder för att korta de mycket långa tillståndstiderna för arbetstillstånd hos Migrationsverket så att fler globala talanger väljer att flytta till Sverige och bidra till vårt lands utveckling.