Vi behöver bli fler

Arkitekt- och ingenjörs­branschen behövde anställa 5500 medarbetare fram till årsskiftet 2019, visade vår konjunkturbarometer, Investeringssignal, som publicerades i juli 2019.

Branschens möjlighet att växa är av stor betydelse för näringslivet och samhället i stort. Vi driver arbetet för att frågan ska få större utrymme i samhällsdebatten och för att rätt förutsättningar ska finnas för branschen. Regeringen har lyssnat och vidtagit åtgärder; regeringen kommer tillsätta 1600 nya utbildningsplatser fram till 2023. Detta är ett bra första steg, men vi arbetar vidare med frågan.
Vill du veta mer? Kontakta David Cramér 
Vill du engagera dig? Läs mer om vår råd och arbetsgrupper