Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen har inlett det förberedande arbetet inför vårens kommande avtalsrörelse. I avtalet ska villkor förhandlas fram som rör både Innovationsföretagens medarbetare och branschen som helhet. Det kan handla om exempelvis löner, arbetstider eller pensioner.

– Kollektivavtal ger både arbetsgivare och arbetstagare trygghet. Med kollektivavtal vet alla vad som gäller, vilket gör det enklare att planera verksamheten. Kollektivavtal gör det också möjligt för parterna att förhandla om mer flexibla regler än den gällande lagstiftningen, något som både arbetsgivare och medarbetare kan ha nytta av, säger Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen.

Tillsammans med Innovationsföretagens avtalsdelegation, som består av representanter från medlemsföretagen, kommer vi under hösten fastställa mål och bestämma vad vi vill se för förändringar i  kollektivavtalen med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen.

Det ska löna sig att ha kollektivavtal

Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen

Efter att Industrins parter den 31 mars 2023, har fastställt det så kallade märket, en normeringsnivå för årliga löneökningar under en viss period (ett eller två eller tre år), ska Innovationsföretagen under april komma överens med våra avtalsparter om hur vi kan utveckla vårt kollektivavtal, så att det blir så bra som möjligt för branschen.

Den ”svenska modellen” är unik och bygger på att arbetsgivarorganisationer tillsammans med de fackliga parterna förhandlar fram kollektivavtal med villkor som är branschanpassade.

– Det är nödvändigt för Innovationsföretagen att utveckla våra medlemmars kollektivavtal ytterligare, för att skapa förutsättningar för företagen att bli än mer  konkurrenskraftiga. Det ska löna sig att ha kollektivavtal, säger Kajsa Eldin.

Innovationssektorn verkar på en global marknad i ständig förändring som dessutom är präglad av geopolitisk osäkerhet.

– Våra företag behöver snabbt kunna ställa om utifrån kundernas behov och det är viktigt att i kollektivavtalet skapa individuella förutsättningar så att medarbetarna kan leverera på bästa möjliga sätt, säger Kajsa Eldin.

Information om exakta förhandlingsdatum finns i Arbetsgivarguiden (kräver inloggning).