Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen släpper idag sin branschrapport för pandemiåret 2021. Rapporten visar att företagen i innovationssektorn har klarat av att navigera sig igenom de utmaningar som pandemin inneburit. Genom nya arbetssätt och förmågan att ställa om verksamheten efter nya förutsättningar har man lyckats behålla medarbetare och leverera värde till sina kunder. Året innehöll även ökad omsättning, fortsatt konsolidering, fler rekryteringar och förbättrade vinstmarginaler.

Antalet företag i innovationssektorn växte med 6 procent under 2021 jämfört med år 2020 och uppgick i slutet av året till omkring 12 900. Den totala omsättningen ökade från 102,3 miljarder SEK till 119,9 miljarder SEK. Även omsättningen per anställd ökade för de 300 största företagen från 1,34 miljoner till cirka 1,47 miljoner SEK.

– Det är tydligt att företagen i innovationssektorn har en god anpassningsförmåga och har förmågan att leverera värde även i utmanande tider. Detta är helt centralt för att Sverige ska klara klimatomställningen och stärka konkurrenskraften globalt, säger Anders Persson tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten omfattar utvecklingen för 2021. Det är värt att notera att Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen från oktober i år visar att den framtidstro som byggdes upp under 2021, till följd av kriget i Ukraina, i delar har ersatts av en försiktighet på både kund- och utförarsidan. Med lägre förväntad lönsamhet samt färre uppdrag.

– Det finns dock ett fortsatt underliggande behov av ökade investeringar inom energi, infrastruktur, bostadsbyggande och industriell utveckling som lägger en god grund för en långsiktigt god utveckling, säger Anders Persson.

Läs hela rapporten här.