Bransch­rapport – innovations­företag i Sverige

Innovationsföretagens Branschrapport för innovationsföretag i Sverige, är en sammanställning av den svenska arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultbranschen.

I rapporten presenteras:

  • Nyckeltal
  • Nyheter kring strukturaffärer
  • Information om utvecklingen och konjunkturen inom sektorn
  • Rankinglistor över de största företagsgrupperna

Delar av innehållet är detsamma som i den tidigare Branschöversikten, men nu i ett bantat och mer kommunikativt format.

Ladda ner rapporten här:

Branschrapport – innovationsföretag i Sverige

Rapporten i PowerPoint-format:

Branschrapport – innovationsföretag i Sverige – PowerPoint