Hoppa till innehåll

Sveriges bästa arbetsgivare är en årlig undersökning från undersökningsföretaget Universum. Siffrorna visar inte bara landets bästa arbetsgivare, utan också vad som tilltalar de anställda i form av olika egenskaper och engagemangsfaktorer. Sigma Technology Group, medlemmar i Innovationsföretagen, hamnar på andra plats i undersökningen. Vi ställde några frågor till Carl Vikingsson, vd på Sigma Technology Group.

Vilken är den främsta orsaken till att ni blivit rankade som den näst bästa arbetsgivaren i Sverige 2022?

– Vårt sätt att organisera oss i dotterbolag där vi delar gemensamma värdegrund men samtidigt tillvara tar den energi och drivkraft man ofta ser hos startups och mindre bolag. Det gör oss till en dynamisk och attraktiv arbetsplats. Våra medarbetare känner sig sedda och hörda samtidigt som de kan känna trygghet i att de tillhör en stor, etablerad koncern – stora kunder, internationella projekt och större samhällsengagemang.

Hur lyckas ni få era medarbetare att rekommendera Sigma Technology Group som arbetsgivare?

– Vi har jobbat systematiskt med vår kultur och värderingar. Vi vill bli topp tre på våra marknader och har bara två prioriteringar – Superior Employment och Superior Supplier Value. Vi kommunicerar tydligt hur vi jobbar med varje målsättning och gör våra medarbetare delaktiga i att uppnå dessa mål. Det är viktigt för oss att vara autentiska, hålla det vi lovar och visa öppenhet gentemot våra medarbetare. Vi är måna om att alltid upprätthålla en öppen och kontinuerlig kommunikation med alla anställda i bolaget. Exempelvis har vi under pandemin och efter Rysslands invasion av Ukraina informerat våra anställda, till en början dagligen, om vad vi gör och senaste nytt. Alla anställda får precis samma information som styrelsen. Det ger en trovärdighet som också skapar trygghet.

Vilken betydelse har lön och incitamentsstrukturen?

– Det har skett ett skifte i senaste karriärundersökningarna där lön har blivit en viktigare fråga på grund av en ökad otrygghet i samhället och marknaden. Vi har alltid strävat efter att ha marknadsmässiga löner och ersättningar, på så sätt ser vi egentligen ingen förändring i vår syn på lön och incitament. Däremot driver kompetensbristen lönenivåerna uppåt efter pandemin. Vi ser dock långsiktigt att kandidater, framför allt den yngre generationen, vill jobba på företag som är autentiska. Att vi som arbetsgivare är ärliga och håller vad vi lovar. Det är även viktigt att vi tar samhällsansvar och arbetar med frågor kopplat till hållbarhet, mångfald och inkludering. Vi är heller inte rädda för att visa att vi arbetar aktivt med vår kultur och ständigt förbättrar den.

Vilka värden tror ni att era medarbetare associerar med er som arbetsgivare?

– Den stora fördelen med vår medverkan i Universums årliga medarbetaresundersökning är att vi också kan se vilka associationer våra medarbetare har med företaget. Det blir en typ av benchmark där vi kan se om vår kultur och värderingar når fram hela vägen och känns äkta för våra medarbetare. De ord som våra medarbetare associerar med oss enligt medarbetarundersökningen är inkluderande, familj, gemenskap, flexibilitet, tillväxt, trygghet och entreprenörskap.

 

Universum, en av de mest populära jobbportalerna i Sverige, publicerar årligen en lista över Sveriges Bästa Arbetsgivare. I år deltog 21534 respondenter i 47 olika branscher i Universums medarbetarundersökning.  Medarbetare fick betygsätta sina nuvarande och andra attraktiva arbetsgivare utifrån hur de upplevde arbetsgivarens identitet, kultur, arbetstillfällen och möjligheter till utveckling. Även på sjätte plats hamnade ett av Innovationsföretagens medlemsföretag, teknikkonsultbolaget Rejlers.