Hoppa till innehåll

Idag presenterade regeringen statsbudgeten för 2023. Innovationsföretagen kan notera orosmoln, men också segrar för det egna påverkansarbetet.

– Det främsta orosmolnet är hur Sverige ska nå klimatmålen. Den största reformen i budgeten är sänkta drivmedelsskatter som ju ger ökade utsläpp från dag ett. Regeringens åtgärder för att minska utsläppen har osäkra effekter och då först på längre sikt, säger Anders Persson, tf förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen driver på för en snabb klimatomställning och ser detta som en möjlighet för svenska företag att ta marknadsandelar och lägga grunden för nya exportframgångar i takt med att allt fler länder ställer om sina ekonomier. Innovationsföretagen verkar därför för fler åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen och stärka svenska företags konkurrenskraft. Ett av de förslag som Innovationsföretagen vill se genomfört är att styra den offentliga upphandlingen mot fossilfria och långsiktigt hållbara lösningar.

– Kommuner och myndigheter har mycket att vinna på att ställa rätt krav vid sina upphandlingar genom att kravställa på funktion och livscykelkostnad i stället för på lägsta möjliga inköpspris, säger Anders Persson.

Men det finns också ljusglimtar i regeringens budgetproposition för 2023. Innovationsföretagen har länge drivit på för att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och nu ger regeringen Migrationsverket 535 miljoner kronor extra för 2023. Detta ska ge fler handläggare och kortare väntetider för bland annat arbetstillstånd. Regeringen nämner särskilt att de långa handläggningstiderna för arbetstillstånd har skadat Sveriges attraktionskraft för högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

– Det här resurstillskottet är mycket positivt. Handläggningstiderna för arbetstillstånd har skenat under det senaste året och är ett mycket stort bekymmer för såväl svenska innovationsföretag som för de blivande medarbetarna och vi har drivit på hårt för detta. Nu är nästa steg att regeringen också styr upp instruktionerna till Migrationsverket så att pengarna verkligen används på bästa möjliga sätt, säger Anders Persson.