Hoppa till innehåll

Sverige går miste om hett eftertraktade globala talanger. Nästan 99 procent av alla kvalificerade IT-experter, ingenjörer och tekniker från tredjeland uppfyller kraven för arbetstillstånd i Sverige. Men byråkratin är för tung och osäkerheten för stor, vilket får dessa personer att söka sig till andra länder. Nu behövs ett express-spår för utländska talanger, skriver Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige och Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Tillsammans representerar Teknikföretagen, TechSverige och Innovationsföretagen 6 400 företag med närmare en halv miljon medarbetare i den kunskapsintensiva industri- och tjänstesektorn. Varje år rekryterar dessa företag tusentals ingenjörer, tekniker och programmerare från länder utanför EU. Inte för att det är bekvämt eller av kostnadsskäl, tvärtom. Företagen gör det för att få tillgång till den ytterligare nyckelkompetens som krävs för att de ska kunna fortsätta utveckla världsledande lösningar och morgondagens exportsuccéer samt för att bygga vårt samhälle mer hållbart och konkurrenskraftigt.

Vi har sammanställt statistik från Migrationsverket över förstagångsansökningar om arbetstillstånd för de tio största yrkesgrupperna 2019 – 2022.  Det går att dra tre viktiga slutsatser av dessa uppgifter:

För det första står våra yrkesgrupper – välutbildade och högkvalificerade IT-arkitekter, programmerare och ingenjörer för fyra av tio ansökningar. Under de fyra åren handlade det om 24 000 av 60 000 ansökningar.

För det andra ligger beviljandegraden för våra yrkesgrupper i snitt på 98 procent. I princip alla ansökningar om arbetstillstånd beviljas. Det är högt och även i särklass bäst av alla yrkeskategorier över tid. Snittet för de flesta andra yrkesgrupper är betydligt lägre.

Och för det tredje innebär det stora antalet högkvalificerade arbetskraftsinvandrare inom våra yrkesgrupper tillsammans med den höga beviljandegraden sammantaget att det finns mycket att vinna på för individ, företag och samhälle att snabbt sortera ut och fatta beslut om just dessa ansökningar. Att skapa ett express-spår.

Idén om ett snabbspår för handläggning är inte ny. Det finns ett certifieringssystem för företag med återkommande rekryteringsbehov där Migrationsverket lovar beslut inom 10 dagar. Problemet är att besluten under hösten ofta har dröjt omkring fyra månader eller mer. Och det finns flera skäl till detta. Viktigast är myndighetens brist på handläggare, otymplig regeltillämpning och en ineffektiv hanteringsprocess av ansökningarna.

För dem som våra medlemsföretag ändå lyckas rekrytera väntar stor oförutsägbarhet om när arbetstillståndet kan beviljas vilket gör det svårt att planera uppsägning från det befintliga jobbet, planera en ofta interkontinental flytt, skaffa bostad åt familjen och skolplats åt barnen. Det gör att många i stället flyttar till något av våra konkurrentländer och att många företag drar sig för att rekrytera globalt. Det skadar Sveriges konkurrenskraft och vårt framtida välstånd.

Men det finns hopp. Sverige är ett starkt varumärke med mycket på pluskontot; spännande världsledande företag, balans mellan jobb och fritid, bra miljö och en stark välfärd. Listan kan göras längre men oavsett hur många positiva faktorer vi staplar på varandra så står sig Sveriges erbjudande slätt när den potentiella medarbetaren också självklart väger in snabbhet, smidighet och risk.

Vi välkomnar varmt regeringens uttalade ambition att stärka förutsättningarna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och de ökade resurserna till Migrationsverket.

Det här behöver omsättas i konkreta åtgärder. Den 22/12 fattar regeringen beslut om Migrationsverkets regleringsbrev för 2023. Regeringen bör där ge Migrationsverket i uppdrag att:

– Värna certifieringssystemet. Men återställ det i praktiken till ett snabbspår genom att utveckla den digitala ansökan och tillföra fler handläggare.

– Inför en talangexpress i certifieringssystemet i syfte att prioritera och snabbhantera ansökningar för yrkesgrupper med redan hög beviljandegrad och företag som gång på gång visat sig seriösa och skött sina rekryteringar oklanderligt. Automatisera hanteringen och korta handläggningstiderna dramatiskt. Frigjorda resurser kan användas till mer komplicerade ärenden.

Detta är snabba åtgärder som kan vidtas i dag och ge resultat i företagens verklighet i princip omedelbart. Samtidigt är det dags att lyfta blicken och inleda ett strategiskt arbete för att lyfta Sveriges attraktionskraft på global talang. En nationell strategi bör skyndsamt tas fram och Finlands val att lyfta detta arbete till högsta politiska nivå får gärna tas som inspiration.

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Läs debattartikeln på Dagens Industri här.