Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadens parter i tjänstesektorn har i ett gemensamt projekt tagit fram rapporten ”En riktigt bra kompetensutveckling”. I rapporten presenteras tips och handfasta råd från några tjänsteföretag samt ett koncentrat av vad den senaste forskningen och ledande inom området har att bidra med.

Varför är det viktigt at fundera över kompetensutveckling?

Det handlar förstås om affärer. Och om att göra ännu bättre affärer. Sveriges framtid ligger i tjänstesektorn. Digitalisering och globalisering ställer krav på ständig förnyelse av affärsmodeller, tjänster, kunskaper och kompetenser. Teknikutveckling och innovation är avgörande för tillväxt och välfärd. Kampen om arbetskraften är global och när andra länder växlar upp måste vi jobba ännu hårdare för att behålla och locka till oss den nödvändiga kompetensen. Kompetensutveckling är därför helt avgörande, både för företagen och för medarbetarna.

I rapporten lyfter ett av Innovationsföretagens medlemmar, Norconsult, fem tips för att få till en god kompetensutveckling:

  1. Nyttja interna resurser som föreläsare – skapar kultur och trovärdighet.
  2. Digitalt kan vara mer verksamhetsnära än fysiskt – alla oavsett geografi får samma möjlighet.
  3. Sammansättningen av kompetens och erfarenhet i utbildningsgrupper – maximal kunskapsöverföring.
  4. En tydligt utarbetad karriärmodell – visar på utvecklingsmöjligheter.
  5. Hitta relevanta sätt att mäta – inte bara vad deltagare tycker utan även effekten .

I rapporten finns även konkreta exempel för ökat lärande och bättre kompetensöverföring. Det kan till exempel handla om att arbetsrotation, omvänt mentorskap, teamutvecklingssamtal med mera.

Syftet med rapporten är att diskutera den kompetensutveckling som arbetsgivaren ansvarar för (det vill säga innehållet berör inte det nya omställningsstödet). Den har tagits fram av Almega i samarbete med Akavia, Journalistförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Ladda ner rapporten här