Hoppa till innehåll
I tider av energikris, och i skenet av klimatkrisen, måste vi spara kilowattimmar. Energimedveten arkitektur och stadsplanering kan göra stor skillnad. Men både debatten och agerandet måste i högre grad handla om att minska behovet av energi, att det skapas incitament för lokala energilösningar och att energi blir en gestaltningsfråga, skriver Anna Graaf,  hållbarhetschef,  White Arkitekter och Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

I artikeln skriver de bland annat:

”Arkitektur, byggnation och planeringen av städer spelar en viktig roll i energieffektiviseringen av samhället, och det går att göra skillnad redan på ritbordet. En byggnads energibehov är starkt kopplat till dess gestaltning. Det handlar bland annat om byggnadens form och volym, hur vi optimerar ytorna, att dagsljuset nyttjas, hur väl vi isolerar, vilka material vi väljer.

En byggprocess engagerar många aktörer, som alla har sin roll i energiomställningen. Kommuner skapar förutsättningar genom planer och krav vid upphandling. Byggherren sätter ambitionsnivå. Konsulter och arkitekter står för lösningarna. Och entreprenörerna ser till att det blir som planerat. Utöver det har staten en avgörande roll i att främja omställningen och stimulera till rätt åtgärder.”

Läs hela artikeln här.