Hoppa till innehåll

Ett väl fungerande FoU-avdrag gör svenska forsknings- och innovationsmiljöer mer attraktiva

Innovationsföretagen har lämnat remissvarmed anledning av promemorian ”Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget”, Fi2022/03156.

Ett starkt forsknings- och innovationsklimat och goda förutsättningar för företagen att bygg strukturell kunskap är en absolut förutsättning för svensk global konkurrenskraft och förmåga till hållbar strukturomvandling och klimatomställning. Länder, men framför allt ledande forsknings- och innovationsmiljöer i olika länder, konkurrerar om företagens investeringar. Det är därför nödvändigt att de offentliga investeringarna i FoU inte bara är omfattande utan också relevanta för de företag som är verksamma i landet samt av hög kvalitet. Utöver detta behöver svenska forsknings- och innovationsmiljöer också i övrigt erbjuda konkurrenskraftiga villkor för företag som investerar i FoU. Ett omfattande och förutsägbart FoU-avdrag är en viktig del i detta.

Läs Innovationsföretagens remissvar: