Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen ställer sig positiv till förslaget att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen för de byggherrar som använder ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det ställer dock höga krav på att det certifierade byggprojekteringsföretaget besitter nödvändiga kompetenser och har erfarenheten att bedöma helheten och krav på kvalitet i genomförande av projekt samt de ramförutsättningar som finns på platsen där projektet ska genomföras.

Sammanfattning

  • Innovationsföretagen tillstyrker att särskilt kompetenskrav pekas ut i föreskriften vad gäller brandskydd, konstruktion och kontrollansvarig
  • Innovationsföretagen föreslår att kravet på kompetens kompletteras med arkitektkompetens och kompetens kring tekniska installationer
  • Innovationsföretagen tillstyrker även kravet på att företaget ska inneha ett certifierbart kvalitetsledningssystem
  • Innovationsföretagen anser att det behöver förtydligas och ställas krav på kontinuerlig kompetensutveckling