Hoppa till innehåll

En tydlig avmattning syns nu i innovationssektorn. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen spår en minskad orderingång det närmaste halvåret.

– Inbromsningen beror framför allt på minskad efterfrågan från delar av fastighetssektorn. Byggande av bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler är områden som drabbas hårt av den nuvarande konjunkturnedgången. Hos arkitektföretagen syns redan lägre beläggning och flera projekt har stoppats, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

 Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret. Med undantag för pandemiåret 2020, är det första gången sedan 2009 som andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

 – Som en konsekvens av nedgången uppger drygt en tredjedel av arkitektföretagen att de behövt minska sin personalstyrka under det gånga halvåret, vilket är en betydligt större andel än väntat. Det är en oroväckande utveckling som också väntas fortsätta. En tredjedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare även det kommande halvåret, säger Elin Lydahl.

Trots en vikande efterfrågan är anställningsbehovet fortsatt mycket stort hos delar av sektorn, framför allt bland teknikkonsultföretag och industri-/techkonsultföretag. Kompetensbristen i de här branscherna har länge varit ett stort problem och riskerar att hålla tillbaka företagens tillväxt och bromsa omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det totala anställningsbehovet hos innovationssektorn det kommande halvåret väntas vara cirka 3600 personer.

Prisutvecklingen under andra halvåret 2022 blev sämre än förväntat och under kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare.

 

Läs mer och ladda ner rapporten här.

 

Om Investeringssignalen 

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2022-12-27 till 2023-01-10 och 159 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 10 212 medarbetare. 

 

Kontaktuppgifter 

Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
Mail: linnea.kvist@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08-762 66 21 

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen
Mail: elin.lydahl@innovationsforetagen.se
Tel nr: +46 8 762 69 45

 

Om Innovationsföretagen 

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Innovationsföretagen representerar 850 medlemsföretag, som tillsammans har cirka 40 000 anställda. Vi är ett förbund inom Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv.