Hoppa till innehåll
796f2364-a0b3-47e5-b210-3feafb07aa28.jpg

Så arbetar Innovations­företagen för utveckling av anläggningssektorn

Innovationsföretagen, Trafikverket och Byggföretagen har tillsammans med representanter från branschen under flera år drivit ett gemensamt forum för samarbete och utveckling, Anläggningsforum.

Efter att ha analyserat arbetsformerna och behoven framåt beslutades att Anläggningsforum i sin befintliga form skulle avvecklas och ersättas av nya samarbetsformer. Mot bakgrund av det avslutades därför samarbetet i Anläggningsforum vid årsskiftet, för att istället omstöpas i ny form. Syftet med detta har varit att säkerställa fortsatt hög relevans och effektiv framdrift i anläggningssektorns viktigaste framtidsfrågor.

Under våren har Innovationsföretagen tillsammans med Trafikverket respektive Byggföretagen byggt upp den nya samarbetsformen. Arbetet bedrivs nu istället som tvåpartssamverkan. Inom ramen för tvåpartssamverkan sker ett kontinuerligt utbyte på ledningsnivå mellan Innovationsföretagen och Trafikverket för att bidra till relevanta och ändamålsenliga förflyttningar på aktuella och angelägna områden som exempelvis drivkraftsstimulerande affärer, säkra leveranser, samarbete och tillit. Innovationsföretagen representeras därvid av förbundsdirektör Elin Lydahl samt representanter från två av våra medlemsföretag. På motsvarande sätt bedrivs även tvåpartssamverkan mellan Innovationsföretagen och Byggföretagen för att lyfta specifika aspekter i relation till entreprenörsidan.

För att förankra arbetet i tvåpartssamverkan och kunna ta del av erfarenheter och synpunkter från våra medlemmar kommer arbetet i tvåpartssamverkan fortlöpande förankras i Anläggningsgruppen inom Innovationsföretagen. Anläggningsgruppen leds av vår förbundsjurist Helena Dahlberg och arbetar idag med att föra konstruktiv och utvecklande dialog med de stora anläggningskunderna, framförallt Trafikverket. Gruppens arbete utvidgas nu alltså till att även hantera långsiktigt strategiska frågor som tidigare hanterades inom ramen för Anläggningsforum. Det första mötet för förankring av tvåpartssamverkan äger rum den 22 juni via Teams.

Vill du och ditt företag också bidra till anläggningssektorns utveckling? Tveka inte att höra av dig till Helena Dahlberg för mer information, helena.dahlberg@innovationsforetagen.se